Hacizli Firmalar Sanal Ofis Kullanabilir mi? Ankara

Türk Ticaret Kanunun 339. ve 576. Maddeleri firmaların kurulum ve faaliyetlerindeki esasları belirler. Bu kanunlara göre " Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer." noterdeki kurulum esnasında beyan edilmek zorundadır.

Firmanın ekonomik durumu yada içinde bulunduğu şartlar adres taşımasına engel değildir, Hacizli firmalarda diğer tüm ekonomik seviyedeki firmalar gibi adreslerini beyan etmek koşuluyla merkezlerini taşıyabilirler ve sanal ofis kullanabilirler.

Kaynakça

https://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-339/

https://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-576/

  
Konuyla ilgili diğer başlıklar

Hacizli Firmalar Sanal Ofis Kullanabilir mi?

hacizli firma sanal ofis, hacizli sanal ofis, hacizli şirket sanal ofis